Febrilní křeče

 

Objevují se u dětí ve věku 6- 36.měsíců věku, horní hranice výskytu je 5 let

 
To, že proběhnou křeče nijak dopředu nepoznáte! Proto je zásadní pro předcházení febrilním křečím snažit se udržet teplotu v "rozumných hodnotách" a pokud už febrilní křeče probíhají, znát předem první pomoc při záchvatu febrilních křečí.
 
Jde o věkově vázané poruchy vědomí nebo křeče v počáteční fázi infekčního onemocnění při vzestupu teploty (někdy dojde k vzestupu teploty až po proběhnutí křečí).
Febrilní křeče se projevují jako krátký stav ochabnutí nebo propnutí těla při teplotě nebo třesavka „zimnice“ při vysoké teplotě
 
Přibližně u 1/3dětí se febrilní křeče mohou do 5let života zopakovat.
Nicméně prognóza je u více než 80% dětí příznivá a křeče se v pozdějším věku neopakují
 
Febrilní křeče trvají do 15minut.
Profylakticky se podává diazepam, jen v těchto třech případech: preventivně při déletrvajících teplotách, při recidivě febrilních záchvatů, očkování
 
 
Pokud trvají nad 15minut a déle, hovoří se o komplikovaných febrilních křečích.
U těchto komplikovaných stavů může znamenat riziko pozdějšího výskytu epilepsie. Pokud se vyskytla komplikovaná febrilní křeč, doporučuje se profylaktické podávání antiepileptik.
 
 
Febrilní křeče mají s epilepsií tu souvislost, že pokud se vyskytnou rizikové faktory, je významné riziko rozvoje epilepsie. 
Rizikové faktory pro možnost rozvoje epilepsie jsou: 
- opakované recidivy
- protrahovaný průběh
- výskyt i bez febrilií
- lateralizace křečí
- zbytkový neurologický deficit (tranzitorní hemiparéza) – možnost ložiskového postižení mozku.
 
 

 

TOPlist

 Upozornění!

Vstoupili jste na stránky, které byly vytvořeny s cílem zpřístupnit studiem a lékárnickou praxí získané informace, jejichž je autorka stránek vlastníkem, veřejnosti a pomoci ji v orientaci v oblasti samoléčení.

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem.

Před užitím jakéhokoliv léku si přečtěte příbalový leták nebo se poraďte s lékárníkem nebo s lékařem. Autorka nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách a není odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě obsahu těchto stránek. Léky uvedené na stránkách mají laikům pouze osvětlit problematiku a pomoci v orientaci; jsou-li uvedeny názvy léků, jsou uvedeny nahodile pro orientaci v problematice.

Vstupem na stránky jste potvrdili, že jsem se seznámil/ seznámila s cílem i s omezením těchto stránek.