Esenciální třes (Esenciální tremor)

Je 10x častější než výskyt Parkinsonovy nemoci
Vzniká v jakémkoli věku
Je často  dědičná
Jde o relativně benigní poruchu
Tato nemoc většinou probíhá velmi pomalu

 

Postihuje nejčastěji horní končetiny
Příznakem je třes převážně staticko-kinetický s maximem při pohybu - při běžných jemných denních činnostech rukou (např.když je na obědě u tchýně a chce zapůsobit, třes rukou nemocnému nedovolí donést lžící polévku do úst)
Třes je izolovaný, není doprovázen význačnější hypokinezí, rigiditou ani jinými příznaky Parkinsonovy nemoci
Je často i třes hlavy a hlasivek (u PN prakticky nikdy není)

 

Léčba:
antiparkinsonika tento typ třesu nemohou ovlivnit
NENÍ LÉČBA, ale jako diagnóza - pokud nemocný s esenciálním tremorem užije malou dávku alkoholu, dojde ke zmírnění nebo přechodnému vymizení třesu, ovšem alkohol ROZHODNĚ NELZE UŽÍVAT JAKO LÉK!!
Jako léky se mohou užít propranolol/ primidon, ale mají značně individuální efekt

Štítky

TOPlist

 Upozornění!

Vstoupili jste na stránky, které byly vytvořeny s cílem zpřístupnit studiem a lékárnickou praxí získané informace, jejichž je autorka stránek vlastníkem, veřejnosti a pomoci ji v orientaci v oblasti samoléčení.

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem.

Před užitím jakéhokoliv léku si přečtěte příbalový leták nebo se poraďte s lékárníkem nebo s lékařem. Autorka nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách a není odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě obsahu těchto stránek. Léky uvedené na stránkách mají laikům pouze osvětlit problematiku a pomoci v orientaci; jsou-li uvedeny názvy léků, jsou uvedeny nahodile pro orientaci v problematice.

Vstupem na stránky jste potvrdili, že jsem se seznámil/ seznámila s cílem i s omezením těchto stránek.