Léky jako příčina poruchy ztopoření penisu

3. LÉKY PROTI NĚKTERÝM NEMOCEM, které mohou způsobit poruchu ztopoření penisu

Dnes je známo přes 200 léků, které mohou negativně ovlivnit erekci. Bohužel většina těchto léků je ordinována pro přítomnost onemocnění, které samo může poruchu ztopoření penisu způsobit. Proto je potom obtížné odlišit vznik erektilní dysfunkce při rozvoji základního onemocnění od podezření na nežádoucí účinek daného léku proti tomuto onemocnění. 

Často můžeme nalézt individuálně lépe tolerovanou alternativu léčebného postupu. K toxickým látkám s nežádoucím vlivem na erektilní funkci patří alkohol, tabákový kouř, užívání marihuany a metadonu a samozřejmě velké množství dalších. Při podezření z účasti toxických látek na vzniku poruchy ztopoření penisu je vždy striktní abstinence.

Důležitým pozitivem je fakt, že poškození erektilní funkce v důsledku užívání léků či jiných látek je obvykle plně reverzibilní (= když se lék přestane užívat, erektilní dysfunkce se vrátí. POZOR, NIKDY nevysazujte lék, který Vám možná dělá poruchu ztopoření penisu, sám!!! Poraďte se se svým praktickým lékařem nebo lékařem, který Vás léčí, zda je možná záměna za lék, který Vám poruchu ztopoření penisu neudělá!!!  

Jde o léky ze skupin: betablokátory (atenolol, metoprolol, apod.), ACE inhibitory (lisinopril), diuretika (spironolacton), regulátory tuků v krvi (gemfibrozil, clofibrate),vazodilatancia (ńa roztažení žil), psychofarmaka ( SSRI, MAO inhibitory, a další)(pokud máte problém s erekcí, podívejte se do příbalových letáků všech léků, které berete. Pokud je porucha erekce uvedena mezi nežádoucími účinky, promluvte si s lékařem, který Vám lék, který může dělat poruchu erekce, předepsal, zda jej může vyměnit za nějaký jiný (mělo by to jít)

Přípravky ze skupiny betablokátorů, ACE inhibitorů, diuretik se dávají např. na vysoký tlak!

 

ZDROJ:

Šrámková T.: Denní terapie erektilní dysfunkce pro koho a s jakými riziky? Interní Med, 2011; 13(6)

Turčan P.: Erektilní dysfunkce z pohledu sexuologa. Med. praxi 2011; 8(6)

Vrablík M., Prusíková M.: Erektilní dysfunkce, ZDN, léto 2011
kurzívou - citace autorky

TOPlist

 Upozornění!

Vstoupili jste na stránky, které byly vytvořeny s cílem zpřístupnit studiem a lékárnickou praxí získané informace, jejichž je autorka stránek vlastníkem, veřejnosti a pomoci ji v orientaci v oblasti samoléčení.

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem.

Před užitím jakéhokoliv léku si přečtěte příbalový leták nebo se poraďte s lékárníkem nebo s lékařem. Autorka nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách a není odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě obsahu těchto stránek. Léky uvedené na stránkách mají laikům pouze osvětlit problematiku a pomoci v orientaci; jsou-li uvedeny názvy léků, jsou uvedeny nahodile pro orientaci v problematice.

Vstupem na stránky jste potvrdili, že jsem se seznámil/ seznámila s cílem i s omezením těchto stránek.