Psychická příčina poruchy ztopoření penisu

2. PSYCHICKÉ PŘÍČINY PORUCHY ZTOPOŘENÍ PENISU

Její výskyt se odhaduje na přibližně 20 % ze všech případů. S psychogenní se setkáváme spíše u mladších mužů, její vznik je náhlý a je pozorována jen v určitých situacích nebo jen u některé partnerky. Někdy bývá také nazývána erektilní dysfunkce situační. Pacienti mívají normální noční erekce a kvalitní erekci při masturbaci. Psychogenní erektilní dysfunkce se častěji vyskytuje u pacientů s depresivními a úzkostnými poruchami, při vyčerpání a ve stresových situacích. Obtížné je odlišení psychogenní erektilní dysfunkce od poruch vyvolaných vedlejšími nežádoucími účinky některých léčiv, například antidepresivy ze skupiny selektivních inhibitorů vychytávání serotoninu (SSRI); známý je vznik poruch erekce u osob užívajících psychotropní látky, například metamfetamin. Erektilní dysfunkce může dokonce předcházet manifestaci psychiatrického onemocnění. Na druhé straně psychogenní složku mívají obvykle i erektilní dysfunkce organické, proto není někdy snadné odlišit primární příčinu.

 

 

ZDROJ:

Šrámková T.: Denní terapie erektilní dysfunkce pro koho a s jakými riziky? Interní Med, 2011; 13(6)

Turčan P.: Erektilní dysfunkce z pohledu sexuologa. Med. praxi 2011; 8(6)

Vrablík M., Prusíková M.: Erektilní dysfunkce, ZDN, léto 2011
kurzívou - citace autorky

TOPlist

 Upozornění!

Vstoupili jste na stránky, které byly vytvořeny s cílem zpřístupnit studiem a lékárnickou praxí získané informace, jejichž je autorka stránek vlastníkem, veřejnosti a pomoci ji v orientaci v oblasti samoléčení.

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem.

Před užitím jakéhokoliv léku si přečtěte příbalový leták nebo se poraďte s lékárníkem nebo s lékařem. Autorka nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách a není odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě obsahu těchto stránek. Léky uvedené na stránkách mají laikům pouze osvětlit problematiku a pomoci v orientaci; jsou-li uvedeny názvy léků, jsou uvedeny nahodile pro orientaci v problematice.

Vstupem na stránky jste potvrdili, že jsem se seznámil/ seznámila s cílem i s omezením těchto stránek.