Jaké jsou druhy epileptických záchvatů?

Laická představa o tom, jak vypadá průběh epileptického záchvatu je, že nemocný má křeče a pěnu u pusy.

OMYL! Jde pouze o jeden z celé řady záchvatů, které se od sebe VÝRAZNĚ liší!!

 Základní rozdělení epileptických záchvatů je, zda se v mozku:

najde oblast neuronů (= mozkových buněk), kde záchvat vzniká = PARCIÁLNÍ záchvaty nebo

se taková oblast nedá lokalizovat = GENERALIZOVANÉ záchvaty.

 

PARCIÁLNÍ = LOŽISKOVÉ záchvaty

 A. jednoduché (není hlubší porucha vědomí, např. záškuby koutků úst)

 

 1. s motorikou (jaksonsův pochod, versivní (kroutivý pohyb hlavy nebo trupu), posturální (šermířské postoje podle vývojové etiologie)

 2. vegetativní

 3. senzorické (zrakové, chuťové, čichové, akustické)

 4. psychické (iluze, strukturální halucinace)

 

B. komplexní (zástava pohybu, pohledu, pak automatismy (mlaskání, polykání, drbání se,..)

 1. s následnou poruchou vědomí

 2. s poruchou vědomí od počátku

 

C. kterýkoliv parciální záchvat může přejít do generalizovaného

 
 
 
GENERALIZOVANÉ záchvaty
 
Absence (petit mal)
 
Myoklonické (křečovité záškuby)
 
Tonické (propnutí těla jako "luk")
 
Klonické (záškuby svalů - trhavý, škubavý)
 
Tonicko - klonické (klasická představa toho, jak vypadá epileptický záchvat, grand mal)
 
Atonické (náhlá ztráta tonu svalu)
 

 

  

 

 

TOPlist

 Upozornění!

Vstoupili jste na stránky, které byly vytvořeny s cílem zpřístupnit studiem a lékárnickou praxí získané informace, jejichž je autorka stránek vlastníkem, veřejnosti a pomoci ji v orientaci v oblasti samoléčení.

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem.

Před užitím jakéhokoliv léku si přečtěte příbalový leták nebo se poraďte s lékárníkem nebo s lékařem. Autorka nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách a není odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě obsahu těchto stránek. Léky uvedené na stránkách mají laikům pouze osvětlit problematiku a pomoci v orientaci; jsou-li uvedeny názvy léků, jsou uvedeny nahodile pro orientaci v problematice.

Vstupem na stránky jste potvrdili, že jsem se seznámil/ seznámila s cílem i s omezením těchto stránek.