Osteoporóza

 

 

Osteoporóza je onemocnění, kdy dochází ke snížení kostní hmoty.

Je to onemocnění, které vzniká v dětství a dospívání, ale projevuje se až v dospělosti.

Během růstu se v organismu akumuluje 1 – 1,4kg vápníku. Maxima hmoty je dosaženo ve 30letech věku. Největší vstřebávání vápníku je v dětství, kdy může být dosaženo až 75% absopce vápníku. V období zrychleného růstu se v kosti ukládá 300mg vápníku denně a jsou nejvyšší požadavky na příjem vápníku. V dospělosti výživa snižuje kostní ztráty. Nejdůležitější roli ve výživě má celkový stav a vyváženost stravy, kdy je významný zejména příjem vápníku, bílkovin a zásobení vitamínem D.1) 

Vedle výživy je důležitý pohyb.

Nebezpečím u osteoporózy jsou zlomeniny obratlů, atd. Díky zlomeninám se člověk stane závislým na jiných lidech, může být upoután na lůžko a následkem zlomeniny může dojít k předčasnému úmrtí (zlomenina = pacient je upoután na lůžko = může dostat zápal plic = může dojít k předčasnému úmrtí = proto je ZÁSADNÍ co NEJDŘÍVE nemocného vertikalizovat (= postavit z postele). Ke zlomeninám přispívá i vyšší nebezpečí pádů u starších lidí. Pokles svalové síly při imobilizaci navíc zvyšuje riziko pádů.

 

ZDROJ:

  1.      Kučerová I.: Výživa v prevenci a v léčbě osteoporózy, Interní medicína pro praxi, 2010, 12(9), 450 – 453

TOPlist

 Upozornění!

Vstoupili jste na stránky, které byly vytvořeny s cílem zpřístupnit studiem a lékárnickou praxí získané informace, jejichž je autorka stránek vlastníkem, veřejnosti a pomoci ji v orientaci v oblasti samoléčení.

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem.

Před užitím jakéhokoliv léku si přečtěte příbalový leták nebo se poraďte s lékárníkem nebo s lékařem. Autorka nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách a není odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě obsahu těchto stránek. Léky uvedené na stránkách mají laikům pouze osvětlit problematiku a pomoci v orientaci; jsou-li uvedeny názvy léků, jsou uvedeny nahodile pro orientaci v problematice.

Vstupem na stránky jste potvrdili, že jsem se seznámil/ seznámila s cílem i s omezením těchto stránek.