Druhy osteoporózy

 

Osteoporóza může vzniknout u mužů i u žen. Hovoří se o sekundární a primární osteoporóze. Sekundární osteoporóza vzniká jako následek nějaké své jiné choroby (např. při endokrinním onemocnění, při imobilizaci, při onemocnění ledvin, jater, cukrovkou, může být vyvolána některými léky (např. glukokortikoidy).

Primární osteoporóza je senilní osteoporóza (tj. nad 65let a je 2x častější u žen) a postmenopauzální osteoporóza (je charakterizovaná věkem 51 – 65let a je 6x častější u žen než u mužů) . Jakmile ženě skončí fertilní období (= období, kdy je plodná), množství její kostní hmoty se upravuje k úrovni, kterou vyžaduje mechanická zátěž, a která odpovídá svalové hmotě.1)

 

 

ZDROJ:

 

1.  Marek, J. et al. Farmakoterapie vnitřních onemocnění. Praha. Grada Publishing 2005; s 774

Štítky

TOPlist

 Upozornění!

Vstoupili jste na stránky, které byly vytvořeny s cílem zpřístupnit studiem a lékárnickou praxí získané informace, jejichž je autorka stránek vlastníkem, veřejnosti a pomoci ji v orientaci v oblasti samoléčení.

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem.

Před užitím jakéhokoliv léku si přečtěte příbalový leták nebo se poraďte s lékárníkem nebo s lékařem. Autorka nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách a není odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě obsahu těchto stránek. Léky uvedené na stránkách mají laikům pouze osvětlit problematiku a pomoci v orientaci; jsou-li uvedeny názvy léků, jsou uvedeny nahodile pro orientaci v problematice.

Vstupem na stránky jste potvrdili, že jsem se seznámil/ seznámila s cílem i s omezením těchto stránek.