Kdy URČITĚ jít na vyšetření, zda máte osteoporózu: 1,2)

  • Ženy a muži starší 60let
  • po malém úraze prodělal po 45.roce věku typickou osteoporotickou zlomeninu
  • snížení výšky těla o více než 3cm od 25let věku
  • jehož matka nebo otec měli po 45.roce zlomeninu v oblasti kyčle
  • časté pády
  • fyzická inaktivita
  • neschopnost stát ze židle bez pomoci rukou
  • nízký BMI (u žen pod 57kg), pokles tělesné hmotnosti oproti stavu ve 25letech o více než 10%.
  • Některá endokrinní onemocnění, metabolická onemocnění, poruchy výživy, jiné příčiny sekundární osteoporózy (např. revmatoidní artritida, dlouhodobá imobilizace,..)

 

ZDROJE: 

1.      Kučerová I.: Výživa v prevenci a v léčbě osteoporózy, Interní medicína pro praxi, 2010, 12(9), 450 – 453

2.      Štěpán J.: Farmakoterapie osteoporózy II.: aminobisfofonáty, kalcitonin, teriparatid a parathormon; Prakt lékáren. 2009, 5(5), 210-213

TOPlist

 Upozornění!

Vstoupili jste na stránky, které byly vytvořeny s cílem zpřístupnit studiem a lékárnickou praxí získané informace, jejichž je autorka stránek vlastníkem, veřejnosti a pomoci ji v orientaci v oblasti samoléčení.

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem.

Před užitím jakéhokoliv léku si přečtěte příbalový leták nebo se poraďte s lékárníkem nebo s lékařem. Autorka nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách a není odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě obsahu těchto stránek. Léky uvedené na stránkách mají laikům pouze osvětlit problematiku a pomoci v orientaci; jsou-li uvedeny názvy léků, jsou uvedeny nahodile pro orientaci v problematice.

Vstupem na stránky jste potvrdili, že jsem se seznámil/ seznámila s cílem i s omezením těchto stránek.