Zmije

Uštknutí zmije obecnou neznamená, po vyloučení těžké anafylaktické reakce, většinou pro postiženého, a to ani pro dítě, závažné onemocnění.

NICMÉNĚ je žádoucí k situaci přistupovat vážně.

První pomoc spočívá v IMOBILIZACI (= znehybnění) postižené končetiny volnější bandáží na dlaze (= ovázat volně např. šátky postiženou končetinu okolo větve) nebo znehybnit pacienta samotného.

Zajistit transport do zdravotnického zařízení.

Řez, vysávání a další manipulace s ránou, stejně jako zaškrcování jsou škodlivé a nedoporučují se.

 

Známkou intoxikace je bolestivý progredující (= zhoršující se) otok a zduření regionálních lymfatických uzlin. Maxima dosahuje obvykle do 48 hodin, v těžších případech se rozšiřuje až na trup.

Prvními příznaky celkové intoxikace jsou nauzea, zvracení, pocení, zvýšená teplota a žízeň. Stav doprovází bolesti břicha a průjem.

Běžné projevy intoxikace (= projev vniknutí jedu do organismu) jako je nauzea (= pocit na zvracené), zvracení, bolest břicha, průjem, slabost, pocení se řeší symptomaticky (= léčí se ten projev, který se projeví). Veškerá symptomatická i další léčba (kortikoidy, stabilizace tlaku, apod.) je VŽDY v rukou lékaře.

Děti se pozorují i když nemají časné příznaky intoxikace!

Podání antiséra je častou diskutovanou otázkou. Toto podání může být kdykoliv konzultováno s Toxikologickým centrem Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice 1. LF UK Praha (tel.: 224 963 355)

Lokální ošetřování poškozené tkáně nebývá významné. Většinou stačí šetrnost, elevace končetiny a mírné chlazení. Antibiotika se podají pouze při vzniku bakteriálního zánětu.

Součástí léčby je kontrola nebo zajištění protitetanové prevence.

 

ZDROJ:

Zkráceno a převzato z: Valenta J.: Terapie uštknutí zmijí obecnou u dětí; Pediatr. pro praxi, 2010, 11(3)

TOPlist

 Upozornění!

Vstoupili jste na stránky, které byly vytvořeny s cílem zpřístupnit studiem a lékárnickou praxí získané informace, jejichž je autorka stránek vlastníkem, veřejnosti a pomoci ji v orientaci v oblasti samoléčení.

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem.

Před užitím jakéhokoliv léku si přečtěte příbalový leták nebo se poraďte s lékárníkem nebo s lékařem. Autorka nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách a není odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě obsahu těchto stránek. Léky uvedené na stránkách mají laikům pouze osvětlit problematiku a pomoci v orientaci; jsou-li uvedeny názvy léků, jsou uvedeny nahodile pro orientaci v problematice.

Vstupem na stránky jste potvrdili, že jsem se seznámil/ seznámila s cílem i s omezením těchto stránek.