Solária

SOLÁRIA 4)

V červnu 2009 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zařadila solária do I. skupiny lidských karcinogenů (= způsobujících rakovinu) založené na datech z nárůstu rizika melanomu (= zhoubný nádor) kůže a oka. Toto riziko i převažující UVA spektrum solárií (neefektivní k fotosyntéze vitamínu D) vede k nedoporučení solárií jako prostředku k doplnění vitamínu D v obecné populaci.

Bylo deklarováno, že používání solárií zvyšuje riziko vzniku melanomu (rakovina kůže) bez závislosti na dávce, zahájení návštěv solárií před 35. rokem navyšuje riziko o 75%. Další výzkumy potvrzují ještě vyšší riziko a vyzývají, aby mladí lidé byli zcela vyloučeni z těchto aktivit.

Zahájení návštěv solárií v mladém věku (pod 20let) nebo trvání návštěv déle než 20let je rizikem. 

 

 

Zdroj:

4. Ettler K.: Solária, fotoprotekce, vitamín D - stále nekončící příběh, ermatol. praxi 2011; 5(2): 73-75

TOPlist

 Upozornění!

Vstoupili jste na stránky, které byly vytvořeny s cílem zpřístupnit studiem a lékárnickou praxí získané informace, jejichž je autorka stránek vlastníkem, veřejnosti a pomoci ji v orientaci v oblasti samoléčení.

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem.

Před užitím jakéhokoliv léku si přečtěte příbalový leták nebo se poraďte s lékárníkem nebo s lékařem. Autorka nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách a není odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě obsahu těchto stránek. Léky uvedené na stránkách mají laikům pouze osvětlit problematiku a pomoci v orientaci; jsou-li uvedeny názvy léků, jsou uvedeny nahodile pro orientaci v problematice.

Vstupem na stránky jste potvrdili, že jsem se seznámil/ seznámila s cílem i s omezením těchto stránek.