Homocystein

HOMOCYSTEIN

Studie prokázaly, že existuje souvislost, že hladina plazmatické koncentrace homocysteinu je nepřímo úměrná koncentraci folátu v krvi. Zvýšená koncentrace homocysteinu byla považována za rizikový faktor pro srdečně-cévní onemocnění a cévní mozkové příhody (= mrtvičky).

Nicméně, následně provedené klinické studie jasně neprokázaly jasnou souvislost mezi preventivním podáváním kyseliny listové a snížením rizika těchto chorob.

Stejně tak nebyl jasně prokázán vztah mezi přísunem folátů a nádorovým onemocnním, který by jasně potvrdil preventivní doporučení podávání kyseliny listové.

 

TOPlist

 Upozornění!

Vstoupili jste na stránky, které byly vytvořeny s cílem zpřístupnit studiem a lékárnickou praxí získané informace, jejichž je autorka stránek vlastníkem, veřejnosti a pomoci ji v orientaci v oblasti samoléčení.

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem.

Před užitím jakéhokoliv léku si přečtěte příbalový leták nebo se poraďte s lékárníkem nebo s lékařem. Autorka nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách a není odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě obsahu těchto stránek. Léky uvedené na stránkách mají laikům pouze osvětlit problematiku a pomoci v orientaci; jsou-li uvedeny názvy léků, jsou uvedeny nahodile pro orientaci v problematice.

Vstupem na stránky jste potvrdili, že jsem se seznámil/ seznámila s cílem i s omezením těchto stránek.