Cluster headache

CLUSTER HEADACHE 1)

Vyskytuje se 8 x častěji u mužů („fototyp I.“)

Je charakteristické, že bolest hlavy je:

-          s konstantně jednostrannými záchvaty

-          bolest velmi silná šlehavá, často palčivá

-          lokalizována striktně orbitálně(=tam, kde je očnice) nebo periorbitálně (= v okolí očnice) 

-          doprovodné příznaky: slzení oka, zčervenání spojivky, kongesce nosní sliznice na příslušné straně

-          bolesti nemocný prochodí; uvádí se, že bolest je silnější než u renální koliky nebo u migrény

-          jedna ataka trvá 30 minut – 2 hodiny

-          během 24hodin 1 - 8 atak

-           u jednoho pacienta se ataky objeví ve stejnou denní/ noční dobu - bolest pacienta probudí, protože začne 60 – 90 minut po usnutí

-          nakupení záchvatů bolesti v čase se nazývá perioda

-         periody jsou v předjaří/ na jaře/ na podzim

-         perioda od 4 – 8 týdnů, pak bolest zmizí a stav se zklidní a pacient je bez obtíží

-         během periody záchvat vyprovokuje i požití alkoholu 

Jako první pomoc při akutní atace lze použít volně prodejná analgetika (paracetamol, ibuprofen - před užitím jakéhokoliv léku si pečlivě přečtěte příbalový leták! Pozor na nadužívání léků a bolest hlavy způsobenou tímto nadužíváním!

Nicméně, léčba Cluster headache patří do rukou lékaře (neurologa)!

 

 

 

ZDROJ:

1. Mastík J.: Primární bolest hlavy, Interní Med. 2010, 12(3)

TOPlist

 Upozornění!

Vstoupili jste na stránky, které byly vytvořeny s cílem zpřístupnit studiem a lékárnickou praxí získané informace, jejichž je autorka stránek vlastníkem, veřejnosti a pomoci ji v orientaci v oblasti samoléčení.

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem.

Před užitím jakéhokoliv léku si přečtěte příbalový leták nebo se poraďte s lékárníkem nebo s lékařem. Autorka nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách a není odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě obsahu těchto stránek. Léky uvedené na stránkách mají laikům pouze osvětlit problematiku a pomoci v orientaci; jsou-li uvedeny názvy léků, jsou uvedeny nahodile pro orientaci v problematice.

Vstupem na stránky jste potvrdili, že jsem se seznámil/ seznámila s cílem i s omezením těchto stránek.